Preview Mode Links will not work in preview mode

Offline Štěpána Křečka


Sep 30, 2021

Jiří Grund je prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), vystudoval MSc a MBA na Nottingham Trent University (UK). V minulosti řídil marketing a komunikaci ve společnostech Microsoft, na Ministerstvu obrany či v Českých radiokomunikacích. Od roku 2017 se v barvách APMS aktivně podílí na vytváření lepšího prostředí pro budování telekomunikační infrastruktury v ČR. Je ženatý, má 3 děti. Se Štěpánem si v podcastu povídali o telekomunikačním businessu, jeho konkrétních dopadech na život v Česku i možných směrech, kterými se může vydávat.